Luyện mật hoa thành mật ong

Khi hút đầy vòi, chúng bay về tổ và nhả vào hốc ong chuyên chứa mật. Đây mới là MẬT ...
Xem Chi Tiết

Bài học từ loài ong mật

Loài người đừng thấy loài ong nhỏ bé mà coi thường nó. Lý do thứ nhất: Tuy nhỏ nhưng nó ...
Xem Chi Tiết

Tổ chức đời sống của ong mật

Ong sống trong xã hội trật tự được phân công công việc rõ ràng và tổ chức vô cùng nghiêm ...
Xem Chi Tiết

Khám phá thú vị về cách mật ong hình thành

Những chú ong không hề tạo ra mật. Mật ong mà chúng ta biết chính là mật hoa sau khi ...
Xem Chi Tiết

Ong làm việc như thế nào?

Trong câu chuyện sáng tạo của người San sa mạc Kalahari, một con ong mang bọ ngựa băng qua sông. Dòng ...
Xem Chi Tiết