Định nghĩa lại vai trò của CEO

Việc một CEO đưa ra chiến lược để tạo nên tầm nhìn cũng như giá trị cho doanh nghiệp là ...
Xem thêm

Học cách xây dựng niềm tin

“Niềm tin không chỉ là một loại đức hạnh trong xã hội, mà còn là một lực đẩy kinh tế ...
Xem thêm

Cách Xây Dựng Niềm Tin cho Bản Thân

“Tin vào bản thân, và phần còn lại sẽ rơi vào đúng vị trí. Có niềm tin vào khả năng của bạn, ...
Xem thêm

Ứng dụng tốt công nghệ là có tất cả

Trong sản xuất, một công nghệ mới có thể mang đến nhiều cơ hội quan trọng, nhưng điều đó không ...
Xem thêm