Marketing mùa Covid – Kênh nào lên ngôi?

Tối 6/3, Bộ Y tế phát tin xác nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 17 của Việt Nam và là trường ...
Xem thêm

Quản lý doanh nghiệp tự động theo chuẩn 4.0

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp trên thế giới đã áp dụng nhiều ứng dụng, giải ...
Xem thêm

Quản trị nhân sự trong kỷ nguyên 4.0

Quản trị nhân sự trong kỷ nguyên 4.0 Theo lý thuyết quản trị, hạ tầng một  doanh nghiệp bao gồm ...
Xem thêm

Quản trị doanh nghiệp theo mô hình 3 chiều

Dân gian có câu “Vững như kiềng ba chân”. Sự ổn định và chắc chắn của kiềng ba chân được ...
Xem thêm